புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

Saturday, January 10, 2015

WHITE FRIED RICE :-

WHITE FRIED RICE :-
NEEDED:-
COOKED RICE (BASMATI OR RAW RICE) - 1 CUP
SPRAY SOME OLIVE IOL .N SEPERATE WITH LADDLE.
BIG ONION - 1 NO .CUT IN LENGTHWISE
CAPSICUM - 1 NO. CUT IN LENGTHWISE
CARRORT -1 NO. SHREDDED LENGTHWISE
BEANS - 10 NOS . CUT IN LENGTHWISE
CABBAGE - 50 GMS SHREDDED LENGTHWISE
OIL - 4 TSP
SUGAR - 1/2 TSP
SALT - 1 /2 TSP
AGINO MOTTO - 1 PINCH
WHITE PEPPER POWDER - 1/4 TSP.

PREPARATION :-
HEAT OIL IN A KADAI (IN FULL FLAME)
ADD ONION., BEANS., CABBAGE., CAPSICUM., N CARROT.
SAUTE FOR 1 MIN ADD SUGAR ., SALT., AGINO MOTTO., N WHITE PEPPER PWDR.
ADD RICE AND STIRR WELL .
SERVE HOT WITH SAUCE N ALLOO FRENCH FRIES..

1 comment :

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும்.!

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...