எனது நூல்கள்

எனது நூல்கள்
எனது நூல்கள்

Monday, February 22, 2010

Cool Juice..

NEEDED:-
Corriander leaves - 1 bunch.
Pudhina leaves - a handful
Kala namak
(Black salt) - 1/2 tsp.
Tamarind
(puLi)- 1 amla size.
Green chilly - half.
Sugar - 1 pinch.
Water - 2 cups.
Ice cubes - 4 .(optional).

How to prepare:-
Clean and pick the leaves and wash them .
put all ingredients in a juicer mixer.
Run the blender well and filter it.
Serve it with lemon rinds..
yammy.. have ur summer drink..!

4 comments :

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும்.!

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...