புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”
புஸ்தகாவில் என் முதல் மின்னூல் . ”பெண்மொழி”

Sunday, November 16, 2014

EGG GARLIC MASALA:-

EGG GARLIC MASALA:-
NEEDED:-
BOILED EGGS - 2 NOS
CHOPPED ONION - 1 CUP
CHOPPED TOMATO - 1 CUP
GARLIC PEELED - 20 PODS.
RED CHILLI POWDER - 1 TSP
TURMERIC POWDER - 1 PINCH
MUSTARD - 1 TSP
ORID DHAL - 1 TSP
OIL - 3 TSP.

METHOD :-
HEAT OIL IN A PAN ADD MUSTARD . WHEN IT SPLUTTRS ADD ORID DHAL. WHEN IT BECOMES BROWN ADD ONION., GARLIC AND TOMATO. SAUTE WELL. ADD CHILLI POWDER AND TURMERIC. ADD EGGS. STIR WELL AND COOK TILL OIL SEPERATES AT THE SIDES. SERVE HOT WITH ROTI., NAAN., CHAPPATHI., BARATHA., PLAIN RICE ., SAMBAR RICE., OR PULAO.

1 comment :

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும்.!

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...